ชาวกาญจน์ค้านเหมืองแร่่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 10.30 น. วันที่ 14 พ.ย. ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองขอน หมู่ 4 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ชาว บ้านกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม กรณีบริษัท แร่ หิ น อุ ต สา ห ก ร ร ม ช นิ ด หิ น ปู น เพื่ อ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ชาวบ้านยังได้ร่วม กันลงชื่อในใบคัดค้าน เพื่อยื่นหนังสือต่อทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.