พอใจไทยจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายสมเกียรติ ประจำาวงษ์ รอง อธิบดีกรมชลประทาน และเลขาธิการคณะ กรรมการด้านการชลประทานและการ ระบายน้ำาแห่งประเทศไทย ( THAICID) เปิดเผยว่า การประชุมชลประทานโลกครั้ง ที่ 2 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาประสบผลสำาเร็จ อย่างน่าพอใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.