จี้ศธ.ตั้งสำ�นกัง�นศึกษ�ธกิ�รจังหวัด ‘ชัยพฤกษ์’ไม่ขัดแจงอยู่ระหว่�งห�รอื

Daily News Thailand - - การศึกษา -

.... นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง พร้อมครอบครัว แสดงความยินดีแก่นายจิตริน พุ่มทอง บุตรชาย ที่สำาเร็จการศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.