‘โครงการฯตามรอยพ่อปี 4’ สานต่อละครเทิดพระเกียรติ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

อาร์ม-พิพัฒน์ วิ วิทยาปัญญานนท์ “ในหลวงรัชกาลที่9” “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอย พ่อของแผ่นดิน” “ป่าสัก โมเดล”

“ตามรอยพระ จากภูผาสู่มหา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.