‘สไปร์ซซี่ ดิสก์’ ร่วมใจเทิดพระเกียรติ ‘ในหลวง ร.๙’ เล่�ข�นผ่�นบทเพลง ‘ก�ลครั้งหนึ่งตลอดก�ล’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

บอย-ตรัย ภูมิรัตน ก้อ-ณฐพล ศรีจอมขวัญ บุรินทร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.