นำ�ท มีช�ว ม.มหิดล

Daily News Thailand - - บันเทิง -

นภ พร

“ธ สถิต ในใจ ชาวมหิดล จักมุ่งผล เป็นพลังแห่งแผ่นดิ เศตะพราหมณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช “มหิดล” สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.