โวยรมถล่มแต่กกต. ‘สมชัย’ฉุนปมเซตซีโร่ บิ๊ชีกกรตู่ธเล.พูงดช่ให้วยชัอีด จัดตลาดค้าปลา ก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“สมชัย” เดือดปม เซตซีโร่ทำาไมพูดถึงแต่ กกต. ทั้งที่ตามรัฐธรรม นูญใหม่กรรมการองค์กร อิสระมี

ทวงถาม

..นายชัยณรงค์ อนุกุล น้องชายนายธวัชชัย อดีตพนง.ที่ดิน พังงา ผูกคอเสียชีวิตในห้องขังดีเอสไอ มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ที่ กระทรวงยุติธรรม หลังจากยังไม่ได้รับ รายงานผลพิสูจน์การเสียชีวิตของพี่ชาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.