เรื่องน่าสนใจติดตามคือเซตซีโร่องค์กรอิสระ

Daily News Thailand - - การเมือง -

“ออกแบบมำแค่ให้ได้คนดีไม่พอ ต้องมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.