ต่างชาติซือข้าว-มันฯทะลุเป้า

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.9400 37.3253 42.7622 32.1920 4.4337 7.5713 24.5874 20,450.00 1,224.60 1,224.60 35.6600 38.7713 46.0463 34.0450 4.6763 8.4400 25.3783 20,550.00 1,226.10 1,226.10 20,087.00 20,550.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 15 พ.ย. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

อภิรดี ตันตราภรณ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.