‘มหาราช’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทำาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา รวมถึงการ สร้างพระราชานุสาวรีย์ด้วย ย้ำารัฐบาลต้องเป็น ผู้ทำาเรื่องนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากสำานัก พระราชวัง ส่วนวันหยุดราชการสำาคัญยังคงเดิม แต่เปลี่ยนชื่อเมื่อมีรัชกาลใหม่ “อนุพงษ์” เผย จ่อคืนพื้นที่สนามหลวงหลังปีใหม่ เพื่อสร้าง พระเมรุ วอน ปชช. ต่างจังหวัดประสานรัฐเข้า กราบพระบรมศพ เพื่อความทั่วถึง มกุฎราช กุมารแห่งประเทศราชอาณาจักรตองกา เสด็จฯ ลงพระนามแสดงความอาลัย ครม.เห็นชอบจัด กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีรำาลึกพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ด้านองค์การอนามัยโลกชูพระราชกรณียกิจ ในหลวง ร.9 สะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วน หน้า” ประกาศเดินหน้าสานพัฒนางานด้าน สาธารณสุข

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.