ทำ�ไมโดนัลด์ ทรัมป์ชนะ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

คงไม่ใช่เรื่องเกินเลยความจริงนัก ถ้า จะบอกว่าชัยชนะของ โดนัลด์ ทรัมป์ ใน การเลือกตั้งชิงตา�แหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ฐ อเมริกาที่มีต่อ ฮิลลารี คลินตัน เป็น เรื่อง ช็อกโลก-พลิกโลก

เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่หัก ปากกานักวิเคราะห์ทั่วโลก และผลสา�รวจ จากทุกสา�นัก ที่ออกมาฟันธงก่อนหน้า ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีทางชนะการ เลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนได้

แต่ผลการเลือกตั้งกลับเป็นว่า ฮิลลารี คลินตัน พ่ายแพ้อย่างขาดลอย ให้กับ โดนัลด์ ทรัมป์ ในวัย 70 ปีที่ไม่มี ประสบการณ์ทางการเมือง หรือทาง ราชการมาก่อน ทั้งยังมีนโยบายสุดโต่ง อย่างดูถูกผู้หญิง เหยียดผิว ไม่สนใจสิ่งใ ิ่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

จริงอยู่แม้ โดนัลด์ ทรัมป์ จะกา�หนด บทบาทตัวเองเป็นคนต่อต้านโครงสร้างระบบของกลุ่มอ�านาจเดิม เสมือนเป็นตัว แทนของคนอเมริกันที่รู้สึกโกรธแค้นกับ ระบบที่เป็นอยู่ ถึงขนาดให้ค�ามั่นสัญญาว่า จะน�าอเมริกากลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ด้วยการไล่คนต่างชาติที่เข้ามาแย่งงานท�า ออกไป ห้ามผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมเข้าประเทศ เลิกข้อตกลงการค้าที่ทา�ให้ธุรกิจอเมริกันเสีย เปรียบ ลดภาษี ฯลฯ จนทาให้ได้ใจคน� น f ส ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.