‘ปลดออกซะ’

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

บริเวณสามแยกปั๊ม ปตท.เยื้องหน้าสถานีขนส่ง หมอชิต ถนนกำาแพงเพชร 2 เจ้าหน้าที่ตำารวจได้อนุญาตให้ รถจากถนนกำาแพงเพชรมุ่งหน้าตลาด อ.ต.ก.กลับรถได้หลัง จากที่ปิดไม่ให้กลับมานาน การอนุญาตจะให้เฉพาะช่วงที่การ จราจรหนาแน่นเท่านั้น แต่ป้ายห้ามกลับรถยังติดอยู่ เลย สร้างความสับสนให้ผู้ใช้ทางไม่น้อยยังไงก็น่าจะปลดป้าย ออกได้แล้ว เพราะถ้าจะไม่ให้กลับก็ใช้กรวยยางปิดก็ได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.