“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ให้ความรู้ ...นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เปิดการอบรมให้ความ รู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน นนทบุรี 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และส่งเสริมให้มีความรู้นา�ไป พัฒนากิจการอย่างครบวงจร ที่ โรงแรมเดอะริช อ.เมืองนนทบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.