ภธรเข้าไม่ถึงประเทศไทย4.0 ‘ไอเอ็มดี’แนะธุรกิจต้องปรับตัว จับมือมท.-ท้องถิ่นเร่งเปิดอบรม

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.9600 37.3440 42.7048 31.8800 4.4362 7.5450 24.5720 20,550.00 1,229.10 1,229.10 35.6800 38.7900 45.9888 33.7330 4.6788 8.4113 25.3620 20,650.00 1,231.40 1,231.40 20,187.00 20,650.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.