ซ่อมให�่ศาลาทางหลวง6พันหลัง ทุ่ม200ล้านคงทน-ทันสมัย

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

รับเกียรติบัตร... นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับ มอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 59 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผอ.สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิดชูที่ริเริ่มจัด ท า� รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เป็นหน่วยงานแรกในสังกัดกระทรวงคมนาคม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.