ป ดัฉกเแรฉนิวิ่งเข้าป้อมจร.ได้ บช.น.สั่งล้างส้วมพร้อมบริการประชาชน สะพานลอยปะผุ... เช็กภาพการันตีสะอาดจริงชาวบ้านพอใจ

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ผ่านไปบนถนนวิภาวดีรังสิต สังเกตเห็นสะพานลอย หน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง ฝั่งขาออก ดูเหมือน จะใช้ไม้อัดติดปุปะแทนกา�แพงคอนกรีต ไม่รู้ว่าจะซ่อมปรับ ปรุงให้เรียบร้อยได้เมื่อไหร่ สนามบินก็ขยายเฟสให้บริการผู้ โดยสารเพิ่มขึ้น จุดนี้ก็ควรต้องเร่งดา�เนินการเพื่อจะได้สะดวก และดูปลอดภัยทั้งคนใช้สะพานและคนขับรถด้านล่าง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.