ทรงปรุงข้าวผัดสเปน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ทรงประกอบ อาหารเมนูข้าวผัดสเปน ณ ห้องประกอบอาหาร พระ ตำาหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อพระราช ทานไปแจกให้ประชาชนที่ไป กราบสักการะพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.