สงจำาคุก2ปีครง ‘เสก โลโซ’ คดีรมตืบทอมบี

‘เผแซยน‘แฟวิชน’วิใหก7สีม่’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ร็อกเกอร์ชื่อดัง “เสก โลโซ” ถูกศาลสั่งจำาคุก 2 ปีครึ่ง ปรับ 4 พัน ขณะที่ ลูกน้องโดน 2 ปี คดีรุมยำา “ทอมบี”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.