จับหน.โจร ชาเรียวกอค่าอสไถ่ ซี่

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กองปราบฯร่วมกับ อินเตอร์โพล ตม.นำา กำาลังเข้าจับกุมหัวหน้า แก๊งโจรอุ้มเรียกค่าไถ่ ชาวออสเตรเลีย หลบ หนีเข้ามากบดานอยู่ใน โรงแรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.