ม�ตร��นข้�วฉบับใหม่20ธ.ค.น

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.9600 37.1655 42.5351 31.9300 4.4362 7.5038 24.5696 20,500.00 1,226.70 1,226.61 35.6800 38.6100 45.8175 33.7950 4.6788 8.3675 25.3595 20,600.00 1,227.50 1,227.38 20,132.00 20,600.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 17 พ.ย. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

ดวงพร รอดพยาธิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.