‘ฟ้าหญิง’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ท้องสนามหลวง “กระทรวงวัฒนธรรม” รวบ รวมบทความและบทพระราชนิพนธ์จัดพิมพ์เป็น หนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระบรมศพ “กรมหม่อนไหม” เตรียมจัดประกวดลวดลาย ผ้าไหมรัชกาลที่ 9 ชวนประชาชนร่วมกันคิด ออกแบบให้ทรงคุณค่าสมกับเป็นผ้าไหมยุค ภูมิพล “กรมศิลปากร” ลงตรวจวัดพื้นที่สนาม หลวงฝั่งใต้เตรียมวางแผนสร้างพระเมรุมาศ ชี้ ก่อสร้างครั้งนี้ไม่ทับจุดเดิมที่เคยเป็นพระเมรุฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา “กรุงเทพโพล” เผยคนไทยส่วนใหญ่จดจ �า ภาพ “ในหลวง” เสด็จพระราชดา�เนินไปท้องถิ่น ทุรกันดารระบุน้อมน า�คา�สอนเรื่องความพอดีความเพียร-ความซื่อสัตย์มาปรับใช้ด า�เนินชีวิต “มหาดไทย” สั่งทุกจังหวัดจัดกิจกรรม “รวม พลังแห่งความภักดี” พร้อมกันทั่วประเทศขณะ ที่นักชก “ชมภูพวง” วิ่งจากลพบุรีถึงพระบรม มหาราชวังแล้วเจ้าของเหรียญทองมวยไทยชิง แชมป์โลกวัย 14 ปีฝากเหรียญรางวัลกับนายกฯ ช่วยถวายต่อให้พ่อหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.