‘มีชัย’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม อย่าคิดถึงส่วน ตัว ปัดหมกเม็ดร่าง พ.ร.ป. เหตุยังไม่ได้ข้อ ยุติ ย ้�ารธน.มีผลใครขาดคุณสมบัติโดนทันที จ่อเพิ่มโทษคุกตลอดชีวิตซื้อ-ขายต�าแหน่ง ด้าน “สมชัย” ซัด กรธ. ไม่จริงใจ หมกเม็ด ไม่เปิดเผยร่าง พ.ร.ป. กกต.ฉบับแก้ไข เตือน ระวังสังคม มองหวังยึดครององค์กรอิสระ หากมุ่งล้างไพ่ทั้งหมด ปลุกเพื่อนร่วมองค์กร ต้องกล้าให้ข้อมูล กรธ. อย่ายึดติดตา�แหน่ง ลั่น ถ้าไม่กล้าให้ความเห็น ไม่สมควรเป็น กกต. ขณะที่ “ประวิช” ลอยแพ “สมชัย” ชี้ ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรอิสระ เป็นดุลพินิจ กรธ.-สนช. ยันต้องเคารพกฎหมาย ส่วน “วิษณุ” ขอ “กกต.” อย่ามองถูกเพ่งเล็งองค์ กรเดียว ชี้ ก.ม.ลูก กกต.เป็นกฎหมายเบอร์ 1 ต้องท�าก่อน แจงผู้ตรวจ ลต.ท �าหน้าที่แทน กกต.จังหวัด ป้องปัญหาอยู่ยาวถาวร ไขปม เด้ง “หลานแม้ว” ไม่เกี่ยวนามสกุล “ชิน วัตร” ชี้ปรับเพื่อประสิทธิภาพการท า�งาน แย้ม มีองค์กรอื่นจ่อถูกปรับอีกหลายแห่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.