ทำาพาสปอร์ตสถานีรถไฟฟ้า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 17 พ.ย. นายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่าง ประเทศ กล่าวถึงข่าวการเตรียมเปิดสา�นักงาน หนังสือเดินทางชั่วคราว ว่า การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จา�กัด(มหาชน) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ า�กัด (บีเอ็มเอ็น) ร่วมกับกรมการกงสุล เตรียมเปิด ส�านักงานหนังสือเดินทางฯ ที่สถานีรถไฟฟ้า คลองเตย ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งเดิมจะ เป็นวันที่ 9 ธ.ค.นี้ แต่เนื่องจากขั้นตอนการจัด ระบบภายในขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย จึงก�าลัง พิจารณากา�หนดวันที่เหมาะสม โดยจะยังอยู่ใน ช่วงต้นเดือน ธ.ค. ซึ่งหากได้วันที่แน่นอนแล้ว จะออกประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป ทั้งนี้ ส�านักงานหนังสือเดินทางฯ ที่สถานีรถไฟฟ้า คลองเตย จะเปิดท�าการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. โดยประชาชนสามารถลง ทะเบียนขอท�าหนังสือเดินทางล่วงหน้าแบบ ออนไลน์ (Q-Online) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://www.passport.in.th/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2572-8442 หรือ เว็บไซต์ http://www.consular.go.th ด้วย มล มูลนิธิร่มไทรนิธิร่ มไท ร พบร พบรถประจาทางปรับถป ระ จ � � าทา งปรั บ อากาศสาย 514 มีนบุรี-สีลม ในสภาพล้อรถ ด้านขวาปีนขึ้นบนแท่งแบริเออร์เกาะกลาง ถนน กระจกด้านหน้าแตกพังเสียหาย มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 4-5 ราย เจ้าหน้าที่ช่วยนา�ส่ง รพ.นวมินทร์ 9 ท �าให้การจราจรติดขัด เจ้า หน้าที่ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จึงเคลื่อนย้ายรถ ปอ.ออกได้ และสามารถเปิดการจราจรเป็น ปกติ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.