“จตุพร”วืดประกันรอบที่3

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 15.20 น. วันที่ 17 พ.ย. ที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลมีค�าสั่งให้ยก คา�รอ้งของ นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนว ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. จ�าเลยที่ 2 คดีร่วมกับแกนน�า รวม24 คน ก่อการร้าย ได้ยื่นคา�ร้องขอประกัน ตัวใหม่ครั้งที่ตั 3 ภายหลังที่ศาลอาญาสั่งเพิก ถอนการประกันตัวในคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ถ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็น ว่า ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงค �าสั่งเดิม ให้ยกคา�ร้อง ภายหลัง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ กล่าวว่า สัปดาห์หน้าเตรียมที่จะ ยื่นค�าร้องขอประกันตัวใหม่อีกเป็นครั้งที่ 4 ส่วนเหตุผลที่จะประกอบในค�าร้องมีราย ละเอียดอย่างไรบ้าง นั้นจะต้องพิจารณาก่อน ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.