ทรัมป์

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

แม้มีกระแสข่าวเรื่องความขัดแย้งภายในที่มี ลูกเขยมาเกี่ยวข้อง จนทา�ให้ไม่สามารถแต่งตั้ง บุคคลในต�าแหน่งส�าคัญได้ ขณะที่อดีตคู่แข่ง “ฮิลลารี คลินตัน” ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็น ครั้งแรก ยอมรับยัง “เจ็บปวด” กับผลการเลือกตั้ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.