ดีเดย์1มี.ค. ขยับค่าตั๋ว รถไฟใหม่!

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รฟท. จ่อขึ้นราคารถ ไฟขบวนใหม่ 1 มี.ค. ปี หน้า เพราะต้นทุนสูงอีก ทั้งมีภาพยนตร์กับเพลง ให้ดูและฟังตลอดเส้น ทางคลายเหงา เตรียม ประชุม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.