ขบวนการฟอกเงิน

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

ขอ และยึดมั่นกับความถูกต้อง ชมรมฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่นก้าวหน้า กับการตามหาความจริง ขบวนการฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เนื่องจากมีทั้งผู้ทรงศีล นักการเมือง ข้าราชการ และสื่อมวลชน จึงเป็นไปด้วยความยากล า� บาก “นายธรรมนูญ อัตโชติ” ประธานชมรม ฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ธุรกิจ บริภาร อัยการสูงสุด (อสส.) และขอให้เร่งรัดคดีฟอกเงินและรับ ของโจร นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนฯ และพระธัมมชโย กับพวกรวม 5 คนเป็นผู้ต้องหา นายพันธ์ุโชติ บุญศิริ อัยการพิเศษฝ่ายสอบสวน 1 นายธรรมนูญ บอกว่า ทนายความยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม อีกทั้งอัยการเคยเลื่อนการสั่งคดีอยู่หลายครั้ง เพราะในอดีตเองอัยการเคยมีคา�สั่งถอนฟ้องคดี พระธัมมชโย ทา�ให้เกรงว่าเราที่เป็นผู้เสียหาย จึงมาร้องขอให้อสส. เร่งรัดคดี พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผบ.ส า�นักคดีการเงินการ ธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน โดยอัยการได้มีการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม 4-5 ครั้ง ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์ ได้ดา�เนินการสืบสวน ต่อจากนี้เป็นการพิจารณาสั่งฟ้องคดีของ ทางอัยการ ในช่วงปลายเดือน พ.ย. 59 ที่จะถึงนี้ กรณีอดีตอสส. ถอนฟ้องพระธัมมชโย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต, และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต นัก ได้ส่ง เป็นต า�นานเล่าขานกันไม่จบสิ้น อดีตนายกรัฐมนตรี บุคคลมีตา�แหน่ง สูง ในแวดวงกระบวนการยุติธรรม และพระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ชมรม ฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เดินหน้าไปตามครรลองของกฎหมาย คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ “พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง” อธิบดีดีเอสไอ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในส่วนคดีพิเศษ ที่ 42/2559 ข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

กับบริษัท พิษณุโลก เอทานอล จา�กัด มีข้าราชการดีเอสไอ 2 ราย เข้าไป เกี่ยวข้องและได้รับเงินส่วนหนึ่ง

ได้ลงนามในคา�สั่งพักราชการข้าราชการดีเอสไอ 2 ราย ผิดวินัยร้ายแรง พ.ต.หญิง นาฏยา มุตตามระ ผอ.ส่วนช่วย อา�นวยการและประชาสัมพันธ์ พ.ท.อมร มุตตามระ(เคยดา�รง ตา�แหน่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชา�นาญการสมัย นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดา�รงตา�แหน่งเป็นอธิบดีดีเอสไอ “ดีเอสไอ” สอบ เงินอีกหรือไม่. พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนความ ขยายผลในการตรวจ ยังมีใครเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.