แกะปมข้าวจากเสียงครวญชาวนา

Daily News Thailand - - การเมือง -

เสียงความทุกข์ยากของชาวนาที่ถูกกดขี่ราคาผลผลิตที่เกิด ขึ้นทุกยุคทุกสมัย จนเกิดสภาพชาวนาไทยยิ่งทา�ยิ่งจน ทั้งที่ประเทศ ไทยครองแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก อีกทั้งยังเจอปัญหา เหตุใดข้าวเปลือกหอมมะลิขายได้ กิโลกรัมละ 5-6 บาท แต่ข้าวสาร หอมมะลิขายกัน 50-60 บาทต่อกิโลกรัม คงต้องฟังค�าตอบจาก “ระวี รุ่งเรือง” นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และประธาน ศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันออก แกนนา�ชาวนาฝีปากกล้า ที่เคยร่วม เคลื่อนไหวกับกลุ่ม กปปส.-หลวงปู่พุทธะอิสระ เรียกร้องทวงเงิน จ า� นา�ข้าว สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกษตรกรไปยื่นกู้ หน่วยงานอ้างติดระเบียบยุบยิบไปหมด

กลับเข้ามาขอมติครม. อีกรอบให้กลุ่มเกษตรกรน�าไปซื้อ ปัจจัยการผลิต รูปแบบวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร จากมติ ครม.ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ผมตามเรื่องเงินไปไม่ถึงพื้นที่ หน่วยงาน อ้าง ไม่มีใครเห็นหนังสือสั่งการ จนชาวนาเกี่ยวข้าวแล้ว ภาคกลาง จะท า� นารอบสองแล้ว เงินกู้ยังไม่มา ผมตามกรมการข้าว บอกเป็น เรื่องของกรมส่งเสริมการเกษตร พอไปถามบอกว่าเป็นเรื่องของ ธ.ก.ส. สุดท้ายกระทรวงเกษตรฯ ไปไม่เป็นจึงเอาระเบียบการจ่ายเงิน ของธ.ก.ส. ไปใส่ทั้งดุ้น แต่ติดขัดอีกว่าการท า� แปลงใหญ่ ต้องเป็น วิสาหกิจ ซึ่งการเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้องมีการเดินบัญชี มีกิจกรรม อย่างน้อย 6 เดือน ถ้าใครไม่มีก็ตกไป นาแปลง ใหญ่ จึงมีปัญหาไม่เกิดแรงจูงใจ ตรงนี้หน่วยงาน ต้องยอมรับว่าตามไม่ทัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.