ตลาดไมซ์วบดึงบ.ให�ล่ยซีเอสอาร์

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.1400 36.9521 42.6312 31.6050 4.4586 7.4788 24.4825 20,300.00 1,208.26 1,208.26 35.8600 38.3950 45.9163 33.4580 4.7013 8.3400 25.2683 20,400.00 1208.46 1,208.46 19,935.00 20,400.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 18 พ.ย. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.