ปี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 17 เป็นที่เรียบร้อย สำาหรับการก่อตั้ง สำานักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน กรรมการ ป.ป.ช.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.