พระโกศจันทน์ Ň “บิ๊กณะ” นำ� ทร.ร้องเพลง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เว็บไซต์ยูทูบได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ เพลงสรรเสริญพระบารมีอลังการบนเรือหลวง จักรีนฤเบศร ความยาว 3.30 นาที ภายในคลิป วิดีโอนำาโดย พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.ร่วม กับข้าราชการทหารชั้นยศตั้งแต่นายพลถึงพล ทหารรวม 4,000 นาย ร่วมกันขับร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี (วงออเคสตร้า) เต็มวง มี ร.ต.สันติ ลุนเผ่ ร้อง นำา บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยมีเรือรบเข้า ร่วมกระบวนเรืออีก 3 ลำา ได้แก่ เรือหลวง นเรศวร เรือหลวงตากสิน และเรือหลวงปิ่น เกล้า ซึ่งเป็นเรือยิงสลุตเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด มิได้เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย. และนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้น พบว่า สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ดี ไม่ กระทบไปยังเส้นทางอื่น ๆ ทั้งนี้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 19-20 พ.ย.นี้ บช.น.จะไม่ปิดการ จราจร 27 เส้นทาง เหมือนทุกเสาร์อาทิตย์แต่ จะปิดเฉพาะ 8 เส้นทาง ตามวันปกติ เนื่องจาก พิจารณาแล้วว่าสามารถบริหารจัดการ และ รับมือกับจำานวนคนที่จะเดินทางเข้าสู่สนาม หลวงได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.