โรคเบาหวาน

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

คนไข้ต้องตัดขาทิ้ง เรียกว่า ส่งผลต่อทุกส่วนของร่างกาย โดยใน ปัจจุบันเบาหวานชนิดที่ 2 จะเป็นชนิดที่ถูกตรวจพบมากที่สุด ซึ่ง ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มคนที่อายุเยอะหรือกลุ่มคนที่มีรูปร่างอ้วน

ในส่วนของการรักษา อย่างที่กล่าวไปว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้ หายขาด ทำาได้เพียงแค่คุมอาหารุ ซึ่งแพทย์จะต้องดูว่าคนไข้มีลักษณะ เ เป็นอย่างไร เช่น ถ้าผอมก็จะ ต้ ต้องกินมากขึ้น แต่ไม่ใช่ใน ระดับที่มากเกินไป ต้องอยู่ใน ระดับที่สมดุล หากน้ำาตาลสูง เกินเกณฑ์ก็จะต้องใช้ยาเป็นตัว ช่วยช

ส่วนคนที่ผอมมากเกิน ไป อาจมีผลมาจากน้ำาตาลใน เลือดสูง ซึ่งทำาให้ไตของเราเก็บ น้ำาตาลเอาไว้ ถ้าสูงเกินไปไตก็ จะล้น ส่งผลให้น้ำาหนักลด หิว น้ำาบ่อย ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนหากปัสสาวะเกิน 3 ครั้งเข้าข่ายที่น่าสงสัยว่าจะเป็นเบาหวาน ส่วนคนที่อ้วนจริง ๆ และ มีน้ำาตาลในเลือดสูง การลดความอ้วนหรือการลดอาหารก็สามารถ ที่จะช่วยได้ เมื่อลดอาหารน้ำาตาลก็จะไม่เยอะ พอน้ำาหนักลดลง อินซูลินก็จะไม่ขี้เกียจ ซึ่งจะช่วยเสริมกัน ซึ่งก็ต้องดูเป็นกรณีไป .

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.