สั่งจำ�คกุ150ปี‘กิมเอ็ง’ผิดม.112

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำาให้การจำาเลยคดี ดำา อ. 3766/2559 ที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ฟ้อง นางกมนทรรศน์ ธนธรณ์ โฆษิตจิร หรือ นางกิมเอ็ง อายุ 62 ปี พี่สาวต่างมารดาของนางมณตา หยกรัตนกาญ หรือนาง ไก่, พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ ธนธรณ์โฆษิตจิร อายุ 68 ปี, นายถาวร พวงประทุม อายุ 66 ปี และ นาย ศักดิ์ สิริยาคม อายุ 50 ปี ร่วมกันเป็นจำาเลยที่ 1-4 ในความผิดฐาน ร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ, ร่วมกันฉ้อโกง, ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม

อัยการโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 17 พ.ย. ระบุพฤติการณ์ความผิดสรุปว่าระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 53-16 มี.ค. 57 จำาเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงบริษัท ฮุ่ยเหลียง สกรีน พริ้นติ้ง จำากัด โดย มี น.ส.นิธิกุล ทวีโชติธนกุล กรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทน ผู้เสียหายที่ 1, นางอรวรรณ กงกุล ผู้เสียหายที่ 2, นายธีระ ตัณฑรังสี ผู้เสียหายที่ 3 และ น.ส.ขวัญเรือน อินทร์เขียว ผู้ เสียหายที่ 4 หลายครั้ง หลายหน ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอ้างว่าถ้าหากทำาบุญกับเบื้อง สูงจะได้บุญมากกว่าการทำาบุญด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยเฉพาะผลไม้เมื่อเอาผลไม้เข้าไปถวายแล้ว ท่านจะนำาผลไม้ส่วนหนึ่งไปทำาบุญกับพระสมเด็จ (พระราชาคณะชั้นสมเด็จ) ตามวัดต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่งจะนำาไปแจกให้กับเบื้องสูง ทำาให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา

นอกจากนี้จำาเลยยังหลอกลวงว่าจะช่วยวิ่งเต้นให้เพื่อนของผู้เสียหายที่ 1 ได้รับงบ ประมาณขุดลอกคูคลองทางภาคอีสานจากหน่วยงานราชการ และอ้างว่า จำาเลยที่ 1 เป็นบุตร บุญธรรมของคุณหญิง ท่านหนึ่ง ให้ผู้เสียหายที่ 1 เอาเงินไปซื้อแหวนเพชรและเอาเงินสดไป ดูแลและรับรองคุณหญิงคนดังกล่าว รวมทั้งยังได้หลอกลวง ผู้เสียหายที่ 1 และผู้เสียหายอื่น หลายครั้ง เช่นการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้แก่ จำาเลยที่ 1 ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วอ้างประกาศ ต่อหน้าผู้มาร่วมงานว่า เจ้าหน้าที่จากสำานักพระราชวัง นำาของขวัญมามอบให้ และพวกจำาเลย ยังได้หลอกลวงให้ร่วมทำาบุญทอดกฐินพระราชทาน รวมทั้งให้ตัดเสื้อผ้าจำานวนหลายชุดอ้างว่า จะนำาไปสวมใส่ในงานกฐินพระราชทานที่วัดในจังหวัดสมุทรสาคร และจำาเลยที่ 1 ยังได้ปลอม หนังสือของสำานักราชเลขาธิการด้วย รวมเงินที่พวกจำาเลยหลอกลวงผู้เสียหายจำานวนทั้งสิ้น 5,140,880 บาท โจทก์จึงขอให้ศาลลงโทษตามกฎหมายและขอให้ศาลสั่งพวกจำาเลย คืนเงิน หรือชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายจำานวนดังกล่าวด้วย

ศาลได้สอบคำาให้การจำาเลยแล้ว ปรากฏว่า จำาเลยที่ 1 และ 4 ให้การรับสารภาพ ส่วน จำาเลยที่ 2 และ 3 ให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดีโดยให้แยกฟ้องจำาเลยที่ 2 และ 3 ภายใน 7 วัน ตาม กฎหมาย ศาลจึงพิพากษาว่าจำาเลยที่ 1 และ 4 กระทำาผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดไป ฐานดูหมิ่นเบื้องสูง 5 กระทง จำาคุกกระทง ละ 2 ปี เป็น 10 ปี ฐาน ฉ้อโกง 2 กระทง กระทงละ 7 ปี เป็น 14 ปี และความผิดต่างกรรมต่างวาระฐานฉ้อโกง และ ฐานหมิ่นเบื้องสูง อีก 24 กระทง กระทงละ 5 ปี เป็นจำาคุกคนละ 120 ปี รวมโทษจำาคุกจำาเลย ทั้งสองคนละ 144 ปี นอกจากนี้จำาเลยที่ 1 ยังผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมอีก 2 กระทง กระทงละ 3 ปี เป็นจำาคุกจำาเลยที่ 1 ไว้ 150 ปี ส่วนจำาเลยที่ 4 จำาคุก 144 ปี คำารับสารภาพเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำาคุกจำาเลยที่ 1 ไว้ 75 ปี ส่วนจำาเลยที่ 4 จำา คุก 72 ปี อย่างไรก็ตามตามกฎหมายบัญญัติไว้ให้จำาคุกได้ไม่เกิน 50 ปี จึงให้จำาคุกจำาเลยทั้ง สองไว้คนละ 50 ปี และให้จำาเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายตามฟ้องด้วย.

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายวุฒิชาติ กัลยาณ มิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงการจำาหน่ายตั๋วรถไฟ โดยสาร ขบวนใหม่ทั้ง 115 คัน 4 เส้นทาง คือ 1.กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 2.กรุงเทพฯ-อุบลราช ได้ 96 คน แบ่งเป็นชาย 59 คน หญิง 37 คน มีนักพนันสามารถปีนฝ้าเพดานหลบหนีไปได้ 3-4 คน นอกจากนี้ยังมีห้องอีก 1 ห้อง ที่อยู่ติด กันไว้สำาหรับเล่นการพนันฟุตบอล

ทั้งนี้สามารถยึดของกลางเป็นอุปกรณ์ การเล่นไฮโล 4 ชุด เงินสด 213,720 บาท โพย พนันฟุตบอล 35 ใบ ไพ่หลายสำารับ คอมพิว เตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมจอ 6 เครื่อง เครื่องถ่าย เอกสาร 1 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง วิทยุ สื่อสาร 2 เครื่อง และป้ายไวนิลเขียนระบุข้อ ห้ามพกกล้อง สวมแว่นตา หมวก ด้วย

ด้าน พ.อ.นพสิทธิ์ กล่าวว่า การจับกุม ครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาว บ้านในพื้นที่ว่าภายในโกดังดังกล่าวมีการ ลักลอบเล่นการพนันไฮโลกันมาได้สักระยะ หนึ่งแล้ว จึงส่งสายลับลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว 2-3 วัน ก่อนนำากำาลังบุกเข้าตรวจค้นในวันนี้ ขณะเดียวกันยังได้แบ่งกำาลังอีก 2 ชุด เข้าปิด ล้อมตรวจค้นในบ่อนอีก 2 แห่ง ภายในซอย ลาดกระบัง 13/2 และ ลาดกระบัง 13/8 แต่ ไม่พบนักพนันพบเพียงอุปกรณ์การเล่นจำานวน หนึ่งเท่านั้นทั้งนี้จากการสอบสวนนักพนัน ทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้ามือ แต่อย่างใด เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบ เล่นการพนัน(ไฮโล) พนันเอาทรัพย์สินกันโดย ไม่ได้รับอนุญาต ก่อนประสานให้ตำารวจ สน.ลาดกระบัง นำาตัวไปดำาเนินคดี พร้อมทั้ง สอบสวนหาตัวเจ้าของโกดังและเจ้ามือการ พนันมาดำาเนินคดีต่อไป. ธานี3.กรุงเทพฯ-หนองคาย และ4.กรุงเทพฯหาดใหญ่ ที่เปิดให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ช่วงแรกยังใช้อัตรา เดิม เท่ารถไฟปรับอากาศขบวนเก่าไปก่อน เพื่อคืนกำาไรผู้โดยสาร หลังจากให้บริการครบ 3 เดือน รฟท.จะวิเคราะห์ต้นทุนค่าโดยสาร เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนรถไฟขบวนเก่าและ ใหม่ หากแตกต่างกันมาก อาจพิจารณาปรับขึ้น ราคา แต่จะปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันบริการ ด้านเดินทางในรูปแบบอื่น รุนแรงเช่นกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.