‘คาราบาว’ทุ่ม792ล. ลั่นไทยได้ประโยชน์

Daily News Thailand - - สนาม: โอลด์ แทรฟฟอร์ด เวลา: 19.30 น. ถ่ายทอดสด: Be -

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จา�กดั (มหาชน) หรือ ซีบี จี ผู้ผลิตและจา�หน่ายเครื่องดื่มชูกา�ลงั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.