ไทยจัดปัญจกีฬาฯหวังไป อลป.

Daily News Thailand - - กีฬา -

พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคม กีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลง ข่าว “ความเป็นมาของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่ง ประเทศไทย” และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ปัญจกีฬาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Modern Penrathathlon Championship 2016) ที่ห้องแถลงข่าวคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประ เทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. โดย พล.ร.อ.อภิวัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนการแข่งขันปัญจกีฬาในกลุ่ม ประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นครั้งแรกนั้นจะเป็นการแข่ง ขันแบบบีชไตรแอทเล คือ การแข่งขันแบบ ผสม วิ่ง (2.5 กม.) ยิงปืน 20 เป้า และว่ายนำ้า (200 ม.) ต่อเนื่องกัน กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค. 59 ที่หาดนำ้าใส ภายในที่ตั้งหน่วย บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบ่งออกเป็นประเภท บุคคลและประเภททีม ทั้งประเภททั่วไปและเยาวชน มีนักกีฬาจากชาติอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย และนักกีฬาจาก ชาตินอกอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ คาซัคสถาน และเนปาล รวมทั้งสิ้น 52 คน ร่วมชิงชัย

ทางด้าน พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ จะ ใช้รายการนี้เป็นเวทีคัดเลือกเยาวชน เพื่อพัฒนา สำาหรับการส่งเข้าชิงโควตากีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2017 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ใน ปี ค.ศ. 2017 พร้อมกับตั้งเป้าจะมีนักกีฬาผ่านการ คัดเลือกเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ภายในปี ค.ศ. 2024 ให้ได้ ซึ่งเรากำาลังเร่งพัฒนาศักยภาพ ของนักกีฬา เพราะในโอลิมปิกเกมส์ จะเป็นการ แข่งขันเต็มรูปแบบ คือ วิ่ง-ว่ายนำ้า-ยิงปืน-ฟันดาบขี่ม้า ซึ่งเป็นการยากที่จะพัฒนานักกีฬาที่มีทักษะ พร้อมในทุกด้านในเวลาอันใกล้ สมาคมฯ จึงเปิด กว้างทรัพยากรนักกีฬาที่มีความสามารถด้านใดด้าน หนึ่งมาต่อยอดเป็นนักกีฬาปัญจกีฬาต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.