แชแ ช ชมมป์ปโลโโลป์ป ปโล โลโ กนก นิน นววซแวซว ซแลลนดซีีซ ี แล ล นนด ด์ด ์ สงคโปโปสิส สงง ง ค โปโ โปโรรป ร์ร ์ เ เต ต็ ตต็ต ง งง ไ ไท ไทยท ทยพพลกศพัพท์ทลลุลุนแชมป์ย พ ลศลิล ก ศั ั พ ท์ ท์ล์ ล้ล ุ ้ น แช ช ม ป ป์ ‘ ‘สตดส ตั้ ตััั้ต ตดดั ้ ด ดด ดีีี้ด ดีี ี

Daily News Thailand - - บันเทิง -

มหกรรมเกมกีฬาวิชาการระดับนานาชาติของเยาวชนจากทั่วโลก่ โ และทั่วประเทศกว่า 4,000 คน จาก 10 ประเทศ กำาลังจะเปิดฉากขึ้น ใน รายการ “สตั้ดดี้ พลัส ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี” วันที่ 26-27 พฤศจิกายน ณ บางนาฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. โดยสมาคมครอสเวิร์ดเกมฯ ร่วมกับศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ “สตั้ดดี้ พลัส” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา ซา บางนา เป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขันเกมกีฬาวิชาการรวม 9 ประเภท ทั้ง ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำาคม ซูโดกุ ฯลฯ ตั้งแต่รุ่นนักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม และโอเพ่น โดยมีไฮไลต์ที่ครอสเวิร์ดรุ่นเยาวชนนานาชาติ แชมป์เก่า 2 สมัย เจเรมี่ คูร์ จากสิงคโปร์ เป็นตัวเต็ง ขณะที่เยาวชนไทยมี สมพงษ์ โพธ์ิไทร, ณัญพงษ์ พลทิพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำาทีม แชมป์จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 USD ส่วนรุ่นใหญ่ แชมป์โลก ชาวนิวซีแลนด์ ไนเจล ริชาร์ด บินมาลงสนาม พร้อมกับเซียนบันลือโลก จาก ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, มาเลเซีย, ศรีลังกา และ ประเทศไทยนำาโดย ภาณุพล สัจยากร อดีตแชมป์โลกชาวไทย รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ และ โกมล ปัญญาโสภณเลิศ ในรุ่นนักเรียน จะมีนักกีฬาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์, อนุบาลสุธีธร, จำานงค์วิทยา, ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี, อัสสัมชัญนครราชสีมา, พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ เปิดลงทะเบียนทุกรุ่นตั้งแต่ 08.30 น. นักกีฬาภายใน งานเปิดให้ผู้สนใจชมฟรีตลอดทั้งสองวัน สำาหรับนักกีฬาคนไหนที่กำาลังหา อุปกรณ์มาฝึกซ้อมหาดูได้ที่ se-ed ทุกสาขา

ปริศนาสัปดาห์นี้ Windoku ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไขปริศนากัน ดูครับ... มร.ซูโดกุโปร ปริศนาสัปดาห์นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.