ผิดซอขายตำาแหน่ง แจ้งจับ‘เบส’นักพูด มาร์คชี้ไม่แก้ปั�หา คลิปฉาว หมอดูดัง โชว์กร่าง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

คลิปฉ�วแชร์สนั่น เน็ตโผล่อีก“หมอแมค ขั้นเทพ” หมอดูชื่อดัง พ�นอ้งช�ย-พ่อ โชว์ กร่�ง

ปชป.-พท. ค้�นใช้โทษประห�รพวกซื้อข�ย ตำ�แหน่ง “ม�รค์” ชี้ไม่แก้ปัญห� แนะทำ�ระบบคัด เลือกให้โปร่งใสดีกว่� ชี้เรื่องนี้มีคนพูดม�กแต่พิสูจน์ ได้น้อย “ภูมิธรรม” จวกแนวคิดล้�หลัง

บ่อนห้วยขวาง

..ทห�รบุก ทล�ยบ่อนพนันไฮโล ลักลอบเปิด ในสถ�นบันเทิงค�รเน์ชั่น ถนน เทียมร่วมมิตร แขวงและเขต ห้วยขว�ง รวบนักพนันช�ย-หญิง ได้ 32 ร�ย ยึดเงินสดของกล�ง 1.8 แสนบ�ท เผยลอบเปิดม�น�นมี คนมีสีเส้นใหญ่คอยหนุนหลัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.