บวงสรวง

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ณ โบสถ์พราหมณ์ ตามจารีตประเพณี ศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณขอพรให้นายช่างปราศจาก อุปสรรค มีขวัญกำาลังใจ ทำางานพระราชพิธี สม พระเกียรติ ด้าน ประธานพระครูพราหมณ์ แจ้ง ฤกษ์บวงสรวงสร้างพระเมรุมาศ กรมศิลปากร แล้ว ฝั่ง กรมประชาสัมพันธ์ ชวนคนไทย ส่ง ภาพนิ่ง-คลิปวิดีโอร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ แห่งความภักดี ทางเฟซบุ๊กของกรมฯ คัดเลือก ตัดต่อออกอากาศทางโทรทัศน์ ขณะที่ พสกนิกร ทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบสักการะพระบรม ศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท เนืองแน่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.