ประหารชีวิต

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

การประหารชีวิตคือโทษสูงสุดตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประเทศไทยยกเลิกการ ประหารชีวิตด้วยการตัดคอมาเป็นวิธียิงเป้า จนเมื่อปี 2546 จึงเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิต จากการยิงเป้าเป็นการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 19 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2546 ยาที่ฉีดมี 3 เข็มคือ ฉีด เพื่อให้หมดสติ คลายกล้ามเนื้อและให้หัวใจหยุดทำางาน วิธีฉีดยายังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน การประหารชีวิตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว คือปี 2552 เป็นการประหารนักโทษ คดียาเสพติด 2 ราย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.