มาเลย์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เชื่อเกี่ยวพันทุจริตเงินจำานวนมหาศาล ฝ่าย สนับสนุนรัฐบาล “สีแดง” ไม่ยอมน้อยหน้าจัด ชุมนุมใหญ่มาประชันในวันเดียวกัน ทางการ ระดมกำาลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหวั่นปะทะ เดือด สถานทูตฯ เตือนคนไทยในมาเลย์เลี่ยง พื้นที่ชุมนุม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.