ſ เย้ย “บิ๊กตู่” นิรโทษตัวเอง

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 ู -

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ และแกนนำาพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ราคาสินค้าเกษตร ตกไม่เกี่ยวกับรัฐประหาร แต่ตามข้อเท็จจริง ราคาสินค้าเกษตรของไทยทุกชนิด ได้แก่ ข้าว เปลือก มันสำาปะหลัง ข้าวโพดและยางพารา ราคาตกตำ่าเป็นสถิติใหม่หลังการยึดอำานาจ ถ้า การรัฐประหารไม่เกี่ยว ก็ต้องเป็นเพราะผู้บริหาร หลังจากนั้นไม่มีความสามารถ

“การบริหารราชการแผ่นดินในวันนี้จึง ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำาไอโอ แบบอวย กันเอง เช่น นายกฯ บอกคนทำาผิดกฎหมายต้อง ไม่มีที่ยืนในสังคม ต้องเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม แต่กลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ ตัวเองและพรรคพวก สมัยผมเล่นการเมือง ใหม่ ๆ เคยได้รับคำาสอนว่าตราบเท่าที่เรายังไม่ พูดผู้คนก็ยังคิดว่าเป็นบัณฑิต ตรงกับพุทธศาสน สุภาษิตว่า “สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา” แปล ว่าความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา” นาย วัฒนา กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.