ſ แนะ “ปู” ต้องห้ามกองเชียร์

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 ู -

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณี ที่อัยการที่ทำาหน้าที่พิจารณาคดีโครงการรับจำานำา ข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรี ได้ยื่นคำาร้องเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ขณะกำาลังจะออกจากห้องพิจารณา มีบุคคล ชาย-หญิงที่ได้เข้ามาร่วมฟังการสืบพยานโจทก์ แสดงพฤติกรรมลักษณะข่มขู่โจทก์ด้วยการจ้อง หน้าด้วยความเคียดแค้น จนทำาให้เกิดความ หวาดกลัว กดดันในการทำาคดีนี้ เมื่อวัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.