ſ ไทยพร้อมรับความท้าทาย

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 ู -

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าการ ปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง และกลยุทธ์ทาง เศรษฐกิจใหม่ไทยหรือที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” จะช่วยให้ไทยพร้อมรับกับความท้าทาย ใหม่ ๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ที่ จะเกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน นอกจากนี้ ไทยเตรียมพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจโลก โดยคาด การณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ในปี 2560

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.