มณีรัตน์ ศิริปัญจนะ ชาวนาสร้างสุขได้บนทางหลวง ซึ้งนำ้าใจคนไทยอะลุ้มอล่วย ตาก‘ข้าวเปลือก’ไล่ความชื้น

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

ห้องที่ 8

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.