12 ประเทศน้อมนำาผลสำาเร็จศูนย์ศึกษาฯ ไปปฎิบั ติใช้

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดี กรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชล ประทาน เปิดเผยว่า การประชุมชลประทาน โลกครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน มา มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับน้ำาจาก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย จีน และ ภูฏาน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากอีก 8 ประเทศ คือ เมียนมา กัมพูชา เนปาล ลาว สาธารณรัฐเกาหลี ยูเครน ซูดาน และภูฏาน ที่เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมา จากพระราชดำาริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นั้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.