พลังความภักดี ไทยทงผอง จัดพิธียิ่งให�่ กแบรมบศิ‘พลระป์นัเมดรุหามารืศอ ’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ทำาเนียบรัฐบาลซ้อม ใหญ่ท่ามกลางสายฝน โปรยปรายเตรียมพร้อม งาน “รวมพลังแห่งความ ภักดี”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.