ไม่สร้างภาพ

Daily News Thailand - - การเมือง -

มา หวังผลเรื่องคดี เหลือ เรื่องราคาข้าวตกตา่� การตื่นตัวออกมาของทุกภาคส่วน ใครช่วยเหลือชาวนาจริง ใคร มาตรการที่ช่วย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นพวกหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน กระดูกสันหลังของชาติ มาตรการจา�นา�ยงุ้ฉาง เงินทุกบาททุกสตางค์ ไม่มีการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจา�นา� จะถูกขุดคุ้ย และตรวจสอบโดย จะต้องวาง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.