บิ๊กป้อมสั่งสแกน ซีซีทีวีทั่วประเทศ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก รัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภาย หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ทั่วประเทศ ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายผ่านทาง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ า� สา�นักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนสานักนายกรัฐมนตรี� สั่ง การให้ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี ทั้งหมดร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ บังคับการตา�รวจภูธรจังหวัด และคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อยู่ในแต่ละ จังหวัด ไปเป็นชุดตรวจระบบกล้องซีซีทีวี ทั่วประเทศ ซึ่งผลการตรวจสอบดังกล่าว จะ ท า� ให้ได้ทราบว่า การติดตั้งกล้องซีซีทีวีที่มี อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร จะต้องดา�เนินการ อะไรอีกหรือไม่ ซึ่งคาดว่า จะสา�รวจให้เสร็จ สิ้นภายในเดือน ก.พ.หรือ มี.ค. 2560 ทั้งนี้ อาจต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุด มาจัดท �าข้อก�าหนดของการว่าจ้าง (ทีโอ อาร์) เกี่ยวกับการติดตั้งกล้องซีซีทีวีเพิ่ม เติม เพื่อให้ระบบกล้องซีซีทีวีทั่วประเทศ สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.