ท่องเทยวฉดจีดีพีโตแค่3.2% รั�บปี้ราบทัวร์ศูนย์เหรีย� แถมเบิกจ่ายงบต่ำากว่าเป้า

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 21 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.1000 36.9346 42.4340 31.4920 4.4549 7.4463 24.4592 20,350.00 1,210.58 1,210.68 35.8200 38.3763 45.7163 33.3330 4.6975 8.3050 25.2445 20,450.00 1,210.76 1,210.86 19,981.00 20,450.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.