ความภักดี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ด้าน “ธนะศักดิ์” ชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วม กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสา�นึกในพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช นายกฯประชุม กปร. ชี้รัฐบาลขับเคลื่อนสิ่งที่สถาบันพระราชทาน ไว้สู่การปฏิบัติให้ได้โดยเร็ว ปลัด สปน.เผย ออกค�าสั่งปรับลดข้าราชการถวายสักการะ พระบรมศพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อ�านวยความสะดวกประชาชนยันไม่มีปัญหา ข้าราชการแทรกคิว หรือเซลฟี่อีก กอร.รส.วอน เห็นใจคนต่างจังหวัดเข้ากรุงร่วมงานอาจไม่ สะดวก ขณะที่การก่อสร้างพระเมรุมาศคืบ หน้ากรรมการเตรียมประชุมนัดแรก 28 พ.ย.นี้ ระบุรูปแบบพระเมรุมาศ-พระโกศจันทน์ราย ละเอียดสมบูรณ์แล้ว ตั้งเป้าแล้วเสร็จไม่เกิน ก.ย.ปีหน้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.